Loading

Millom Bakkar og Berg


En skifilm for folket

Om denne anmeldinga skulle ha beskrive Millom Bakkar og Berg
med tre ord, burde orda ha vore «kontrastfylt» «folkeleg» og «underhaldande»

– Sunnmørsposten

Her får du sett filmen